Trang chủ | TIN TỨC | Chia sẻ với khán giả truyền hình Hà Nội về sản phẩm âm nhạc trên nền tảng nhạc số và ứng dụng công nghệ số trong các dự án của Cellist Đinh Hoài Xuân

Chia sẻ với khán giả truyền hình Hà Nội về sản phẩm âm nhạc trên nền tảng nhạc số và ứng dụng công nghệ số trong các dự án của Cellist Đinh Hoài Xuân

Tháng Bảy 14, 2021 Đinh Hoài Xuân
Chia sẻ với khán giả truyền hình Hà Nội về sản phẩm âm nhạc trên nền tảng nhạc số và ứng dụng công nghệ số trong các dự án của mình:
                                                                                                             
- Hoà nhạc Cổ điển quốc tế CF6 năm 2022.
- MV “Les larmes du Jacqueline” vừa phát hành.
- Dự án “1 triệu bàn tay chạm Cello”
                                                                                                             
- Cùng startup tMonitor trong hoạt động lan toả âm nhạc cổ điển kết hợp gìn giữ môi trường xanh.
                                                                                                             
Cháu cảm ơn cô Thuỳ Dương với buổi âm nhạc chuyển đổi số này ạ!